Rada Sołecka

Dnia 26.01.2011 odbyły się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej. Rada Sołecka składa się z 7 członków, a jej przewodniczącym jest pan Dariusz Mazurczak. Zastępcą przewodniczącego została pani Maria Wiatr, a skarbnikiem pani Renata Pilot. Na sołtysa została wybrana pani Barbara Wojcieszak.

Kadencja Rady trwa 4 lata. Nowa sołtys wraz z Radą Sołecką zostali zobowiązani przez ustępujących z tych stanowisk do wykonania zadań budżetowych na rok 2011, przede wszystkim budowy trzech altan drewnianych na placu za świetlicą i zakupu sprzętu nagłaśniającego. W przyszłości Rada zamierza podjąć starania o budowę chodnika od ul. Wiejskiej do ul. Bogackiej, poprawę oświetlenia oraz naprawę nawierzchni jezdni na ul. Kraskowskiej.