Kościół w Borkowicach

Mieszkańcy Borkowic od dawna marzyli o budowie kościoła. Chcąc mieć coś swojego, zbudowali nawet w Bogacicy, przy kościele kaplicę. Kiedy 10 IV 1983r. proboszcz Bogacki ks. Piotr Gołąbek zwołał w Borkowicach zebranie w sprawie budowy domu katechetycznego, przybyłą na nie jedynie nieliczna grupa zainteresowanych. Jednak w kilkanaście dni później, 29 IV 1983r. sprawy nabrały zgoła innego biegu. Na plebanię w Bogacicy, gdzie akurat przebywał ks. Bp Jan Wieczorek, przybyła sześcioosobowa delegacja z Borkowic przedstawiając swój punkt widzenia co do budowy punktu katechetycznego i kościoła w Borkowicach. Bardzo burzliwy przebieg miało zebranie zorganizowane 4 XI 1983r. w Sali wiejskiej w Borkowicach. Część mieszkańców, na czele których stał oddany całą duszą sprawie budowy kościoła Paweł Krawczyk odrzuciła propozycję proboszcza, by w Borkowicach zbudować jedynie DOM Katechetyczny oraz salkę na nabożeństwa majowe i październikowe, bezwzględnie opowiadając się za budową kościoła. 30 IV 1984r. wysłano podanie do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z prośbą o pozwolenie na budowę Ośrodka Katechetycznego w Borkowicach o powierzchni do 600m2. Działkę pod budowę o powierzchni 0.36 ha ofiarowali Jerzy Bursy i Norbert Moczygęba. 5 V 1985r. rozpoczęto prace budowlane. 9 VI 1985r. proboszcz, ks. Piotr Gołąbek poświęcił plac pod nowy kościół i salki katechetyczne. Przy budowie była zaangażowana prawie cała wieś. Nie minęły dwa lata od czasu wmurowania 13 X 1985r. przez ks. bpa Jana Wieczorka kamienia węgielnego, poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II na Górze św. Anny, pod budujący się kościół, kiedy to 13 IX 1987r. Ksiądz Biskup przybył tu ponownie, tym razem by konserwować nowo wybudowany, pod wezwaniem św. Józefa Robotnika kościół. Uroczystość zaszczycili swą obecnością liczni duchowni i wierni.

Kościół borkowicki został wzniesiony według projektu inż. arch. Zdzisława Fiuka z Byczyny. Plany konstrukcyjne wykonał mgr inż. Andrzej Rożałowski, a geodezyjne geodeta, Edward Gubała z Kluczborka. Całością prac budowlanych kierował Paweł Krawczyk z Borkowic.

Obok kościoła wznosi się wieża – dzwonnica, na której umieszczone zostały trzy dzwony. Pierwszy konsekrowany w grudniu 1987r., a dwa następne 5 XII 1988r.

W kościele znajdują się rzeźbione stacje Drogi Krzyżowej, poświęcone 11 III 1990r. przez O. Szymona OFM z Góry św. Anny. Umieszczono tu też obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, przed którym już od 27 VI 1991r. odprawiane są nabożeństwa, a 12 XI 1991r. po rekolekcjach przeprowadzonych przez O. Stanisława Patalitę CSSR, z Gliwic zaprowadzono tutaj Nowennę do M. B. Nieustającej Pomocy, oraz obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa.