Nasza wieś dziś

Borkowice to dziś średniej wielkości wioska, licząca ok. 650 mieszkańców (ok. 900 zameldowanych). Wieś zajmuje ponad 1600 ha powierzchni, teren jest zaś wyjątkowo płaski, a z geograficznego punktu widzenia należy do Niziny Śląskiej. Borkowice graniczą ze wschodnim krańcem Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, w związku z czym znaczny obszar wioski zajmują lasy mieszane.

Przez Borkowice przebiega trasa kolejowa relacji Kluczbork – Opole (Kluczbork – Nysa), a lokalna stacja jest pierwszym przystankiem podczas podróży z Kluczborka w kierunku Opola. Szynobus zatrzymuje się na stacji Borkowice w niedziele i dni powszednie 12 razy w ciągu dnia (w soboty 10), po 6 razy w każdą ze stron (w soboty odpowiednio 5). Podróż tą drogą do Opola trwa 45 minut, zaś do Kluczborka 8 minut.

Z racji występowania na terenie wioski licznych obszarów leśnych znakiem rozpoznawczym Borkowic stało się drewno, a jednym z najważniejszych obszarów gospodarki obróbka drewna. Zauważalne jest to już przy wjeździe do miejscowości, gdy goście witani są przez tablice z hasłem „DREWNO NASZYM BOGACTWEM”.

Ten temat w wielu miejscach przewija się przez oblicze Borkowic, zauważalny jest nie tylko na powitalnych tablicach, ale i w przykościelnym skwerze, gdzie urządzona została dendrologiczna (czyli związana z nauką o drzewach) ścieżka edukacyjna. Pozwala ona w sposób szczególnie odpowiedni dla dzieci i młodzieży poznać niektóre rodzime drzewa, ich wygląd oraz charakterystykę, ale i na własnej skórze doświadczyć, jaką mają strukturę kory, zapach czy wygląd słoi.