zakończone projekty

POWRÓT DO HISTORII- IZBA REGIONALNA

Zakończyliśmy kolejny projekt związany z tematyką naszej wsi jakim jest Drewno. Stworzyliśmy Izbę Regionalną, dzięki której chcieliśmy przybliżyć odwiedzającym historie naszej wsi.
Wystawę ta mieści się w Sali Wiejskiej w Borkowicach i jest dostępna dla zwiedzających z racji odbywających się tam imprez. Zainteresowanych odwiedzeniem izby regionalnej w innym terminie prosimy o kontakt mailowy, pod adresem przyjacieleborkowic@gmail.pl Chętnie podzielimy się naszą historią.

Oficjalne otwarcie wystawy "Powrót do Historii" odbędzie się podczas cyklicznego festyny z odpustowego naszego patrona " św. Józefa" 30 Kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic serdecznie zaprasza miłośników historii.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FINAŁ PIERWSZEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNO-LITERACKIEGO
„Borkowice -moja mała ojczyzna”

W dniu 13.02.2011 r. w budynku świetlicy wiejskiej Borkowic odbyła się zabawa karnawałowa z udziałem dzieci ,rodziców i licznym gronem mieszkańców.Właśnie na tej zabawie zostały ogłoszone wyniki konkursu i zostały rozdane nagrody.

Warto jednak wspomnieć jak powstał konkurs i skąd Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic pozyskało środki finansowe na nagrody. W dniu 30.07.2010 r. Nasze Stowarzyszenie złożyło wniosek do lokalnej grupy działania „Dolina Stobrawy” na projekt „poszukaj a odnajdziesz swoją małą ojczyznę”program współfinansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Wiadomo-jak to początki bywają trudne nikt nie spodziewał się że nasz projekt zostanie tak szybko rozpatrzony pozytywnie.Wielka zasługa dla koordynatora tego projektu czyli pani Korduli Moś. Bardzo szybko dostaliśmy dofinansowanie dzięki któremu mogliśmy zakupić nagrody dla uczestników konkursu i założyć oficjalną stronę internetową Borkowic.

Na jednym ze spotkań, Członkowie Stowarzyszenia wsólnymi siłami wyznaczyli kryteria co do regulaminu konkursu.W konkursie mogły wziąźć udział dzieci i młodzież do 18-stego roku życia.

Główny temat „Borkowice-moja mała ojczyzna” został podzielony do wyboru na część opisową lub fotografiiczną.Prace można było składać w fornie pisemnej jak i elektronicznej do dnia 31.12.2010r.
Sam konkurs , prace i zebrane w nich wiadomości pomogły nam w trorzeniu strony internetowej.

Stowarzyszenia przyjaciół Borkowic na kolejnym zebraniu wyznacza pięcio osobową komisję roztrzygającą konkurs w składzie:
-Dawid Wojcieszak - przewodniczący
-Żaneta Pielot - członek
-Damian Matysiok - członek
-Marcin Wiatr -członek
-Aneta Zimoch - sekretarz

Dnia 08.02.2011 r. komisja , po zapoznaniu się z pracami w liczbie 12 (7 fotograficznych i 5 literackich)postanawia przyznać następujące nagrody:

a) W kategori fotograficznej:
1.nagroda – Justyna Kulesa za pracę „Piekło Borkowic” (aparat fotograficzny)
2.nagroda-Gabriela Jung za pracę „Kościół w Borkowicach”(radio cd)
3.nagroda-Anna Wodara za prace przedstawiającą krzyże w Borkowicach (odtwarzacz mp3)

i wyróżnienia dla :Aureli Libner, Agnieszki Kulesa, Dawida Libner i Eweliny Libner.

b)W kategori literackiej:
1.nagroda -Anna Jung za prace „Złote lata Borkowic”(urządzenie wielofunkcyjne)
2.nagroda-Dominik Plewnia za prace „Borkenwalde”(radio cd)
3.nagroda-Patrycja Kulesa za prace „Opowiadania”(odtwarzacz mp3)

i wyróżnienia dla: Mateusza Plewnia i Pawła Sieczka.

Po części arystycznej na zabawie karnawałowej odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród przez Członków Stowarzyszenia i prezesa LGD Doiny Stobrawy pana Tomasza Palucha.