kilka słów o nas

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BORKOWIC powstało z inicjatywy lokalnych działaczy, za aprobatą większości mieszkańców wsi. Pomysł stworzenia organizacji pozarządowej (pożytku publicznego) w Borkowicach zrodził się z potrzeby mieszkańców, którzy w Stowarzyszeniu widzieli szanse rozwoju wsi poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych i społeczne zaangażowanie lokalnego społeczeństwa do realizacji wielu projektów.

Od listopada 2009r rozpoczęto gromadzenie dokumentów, tworzenie statutu i załatwianie wszelkich formalności związanych z zarejestrowaniem Stowarzyszenia. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w lutym 2010 r. oficjalnie sporządzono listę członków założycieli i ustalono cele statutu organizacji.

20.05.2010r. Stowarzyszeniu Przyjaciół Borkowic został nadany nr KRS, co jednocześnie nadało organizacji osobowość prawną, pozwalając na oficjalną realizację zadań statutowych.

Cele Stowarzyszenia to:

 1. Stwarzanie możliwości wszechstronnego psychofizycznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Integracja środowiska lokalnego.
 3. Inicjowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i innych akcji podnoszących jakość życia mieszkańców środowiska wiejskiego.
 4. Pobudzanie środowiska lokalnego do działania, kształtowanie właściwych postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 5. Ograniczanie bezrobocia.
 6. Promocja wsi i gminy.
 7. Integracja niepełnosprawnych ze sprawnymi.
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego wsi i gminy.
 9. Współdziałanie z innymi podmiotami, organizacjami społeczno-gospodarczymi, zakładami pracy, władzami samorządowymi i rządowymi.
 10. Poprawa i zagospodarowanie istniejącej bazy materialnej wsi i gminy.
 11. Nawiązywanie kontaktów z zagranicą.
 12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i propagowanie zdrowego stylu życia.
 13. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Władze Stowarzyszenie Przyjaciół Borkowic:

- Prezes: Kordula Moś
- Wiceprezes: Dawid Wojcieszak
- Skarbnik: Regina Banduch
- Sekretarz: Małgorzata Zimoch
- Członek zarządu: Marcin Szecel

W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 20 członków, kolejne osoby czekają na przyjęcie na walnym zgromadzeniu członków. Serdecznie zapraszamy lokalnych działaczy i wszystkie osoby którym nie są obojętne losy Borkowic do wstąpienia w nasze szeregi. Każda „ręka do pracy” się przyda, a każda „głowa pełna pomysłów” jest bardzo mile widziana. Jesteśmy otwarci na propozycje lokalnych inicjatyw, dlatego prosimy każdego, kto ma pomysł na realizację naszych celów statusowych, o kontakt z nami.